A northwest view, St. Aloysius  Church, Gonzaga University,

A northwest view, St. Aloysius  Church, Gonzaga University, 
Spokane, Washington
 
October 2007

Previous  Home   Next