St. Aloysius  Church, Gonzaga University,  Spokane, Washington

St. Aloysius  Church, Gonzaga University,  Spokane, Washington
January 2006

Previous  Home   Next